SÄKERHET OCH RÅDGIVNING

Vi skyddar er organisation och förhindrar störningar i er verksamhet

Etymologi 

Satelles är det latinska ordet som hänvisar till en trogen följeslagare och härstammar från orden "Leyt" och "satro". Termen kan också tolkas som "beskyddare" eller "vakt". 

Satelles används ofta inom historiska sammanhang för att beskriva en person som är en lojal följeslagare eller anhängare till en kung, krigsherre eller annan auktoritet. I antikens Rom användes termen "satelles" för att beskriva de kejsares livvakter. Dessa livvakter var vanligtvis välutbildade och pålitliga krigare som ansvarade för kejsarens säkerhet och följeslag i strid. I modern tid kan termen användas mer allmänt för att beskriva någon som fungerar som en lojal följeslagare eller beskyddare för en annan person.


Om Satelles

Satelles AB grundades 2023 och verkar inom utredningar och säkerhetskonsultation. Vår verksamhet är dedikerat till att leverera högkvalitativa och pålitliga tjänster för att hjälpa organisationer att hantera utredningar och säkerhetsrelaterade utmaningar.

Vi förstår att säkerhet är en avgörande faktor för framgång och kontinuitet för företag. Därför har vi samlat ett team av erfarna och kompetenta utredare och säkerhetskonsulter för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som passar just dina behov.

Våra utredningstjänster fokuserar på att identifiera och lösa olika typer av incidenter och oegentligheter inom organisationen. Med hjälp av avancerade metoder och verktyg genomför vi noggranna utredningar för att fastställa orsakerna bakom incidenter som stöld, bedrägeri eller oetiskt beteende. Vi presenterar sedan våra resultat och ger rekommendationer för att förhindra framtida incidenter.

Våra säkerhetskonsultationstjänster syftar till att hjälpa företag att förbättra sin övergripande säkerhetsnivå. Vi genomför noggranna säkerhetsanalyser och riskbedömningar för att identifiera potentiella sårbarheter och hot. Baserat på våra resultat utformar vi strategier och implementerar åtgärder för att minska risker och stärka säkerheten inom organisationen.

Vårt team på Satelles är engagerat i att leverera pålitliga och konfidentiella tjänster. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och skapa skräddarsydda lösningar. Med vår expertis och erfarenhet kan du känna dig trygg med att ditt företags utredningar och säkerhetsbehov är i goda händer.

Kontakta oss på Satelles idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din organisationens säkerhet och effektivitet genom våra utrednings- och säkerhetskonsultationstjänster.

När du väljer mellan att samarbeta med ett stort eller ett litet företag kan det finnas många faktorer att ta hänsyn till. Ett stort företag kan ofta erbjuda en bredare produktportfölj och mer resurser att tillgå, vilket kan vara en styrka. Dessutom kan det vara lättare att få tillgång till beslutsfattare och andra personer med ansvar på ett stort företag, eftersom organisationen ofta är mer hierarkisk.

På den andra sidan kan ett litet företag ofta erbjuda en mer personlig och nära service, då det finns färre mellanhänder och kortare beslutsvägar. Detta kan vara en fördel om du behöver snabba och flexibla lösningar eller har specifika behov som kräver en mer anpassad approach.

Det är alltid viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra och tänka igenom vad som passar bäst för just din verksamhet och dina behov. Med vår hybridlösning erbjuder vi som säkerhetsleverantör det bästa av två världar med styrkan av det stora bolaget och närhet till beslutsfattning av det lilla företaget.